Produktové řady Ultra DB ®

Jedinečný odpadní systém tichých odpadních trubek a tvarovek Ultra dB. Tento systém odpadních trubek je kvalitní produkt z polypropylenu, obsahujícího velké množství minerálního plniva. Tato surovina propůjčuje odpadním trubkám a tvarovkám Ultra dB systém vynikající mechanické a akustické vlastnosti, které významně snižují intenzitu hluku, pronikajícího přes stěnu potrubí do okolí. Ultra dB systém je tak předurčen pro použití ve všech oblastech pozemního stavitelství (rodinné i bytové domy, průmyslové, kulturní a sportovní stavby, nemocnice, hotely apod.).

image

Maximální provozní teploty naleznete v jednotlivých katalozích odpadních a kanalizačních systémů a těsnění.

trvalá krátkodobá
90°C 100°C

Těsnění Oblasti použití - teploty
SBR (u výrobce/v rámci díla) cca. -50°C až +100°C
EPDM cca. -50°C až +150°C
NBR (lze objednat samostatně) cca. -30°C až +100°C

SBR Zlepšená odolnost proti oděru a stárnutí, dobrá odolnost proti provozním kapalinám
EPDM Výborné stálosti proti oděru, stárnutí i vůči většině provozních kapalin
NBR Mnohostranně použitelný materiál. Těsnění pro styk s minerálním olejem nebo pohonnými hmotami. Špatná odolnost vůči ozónu a povětrnostním vlivům.

Ne. Toto ustanovení slouží kromě jiného k vyloučení vytváření (zpětného) vzdutí a zadržovaného množství uvnitř systému.

Na ukládanou trubku Skolan dB (trubka pro dešťovou vodu) je třeba namontovat plstěný rukáv (nebo jiné materiály běžně dostupné v obchodní síti).

Uložení trubek se zásuvnými nátrubky / spojkami se zpravidla provádí tak, že špičatý konec je ve směru proudění. Špičatý konec se zasouvá do nátrubku / spojky.

Citát z příručky plastových trubek (4. vydání, odst. 3.4.4 Výstavba kanálů a potrubí odpadní vody, strana 463)

 

Na základě toho je uložení potrubí ve směru proudění jasně definováno.

Těsnění kanalizačních systémů BL, DD a Euro L Spezial jsou odolné vůči vodě s maximálním podílem chlóru 0,6 mg/l.

Tyto údaje obsahuje montážní návod str. 29.

Pro centrální vysavače splňuje požadavky odpadní systém Skolan SAFE dB ®.

Systém Ultra dB (DN 50 - DN 160) vyráběny dle normy EN 1451-1.

HT-Systém PLUS (PP)®, Skolan SAFE dB® a Ultra dB Systém jsou zařazeny dle DIN 4102 do třídy B2 - látky normálně hořlavé (viz katalog str. 31).

Technická podpora

Kontaktujte nás
  • - Ing. Vojtěch Dědic
  • - od 7:00 do 18:00
  • - +420 565 777 112
  • - +420 725 960 761
  • - servis@ostendorf-osma.cz