Produktové řady KG 2000 POLYPROPYLEN ®

Kanalizační trubky a tvarovky z polypropylenu, se schopností odolávat vařící vodě a účinkům světla, vyráběné v souladu s ČSN EN 14758-1. Uložení v zemi v místech s vyššími vrcholovými tlaky - dálniční vozovky, extrémní hloubky uložení, oblasti s vysokou hladinou podzemní vody atd.

image

Odolnost do 90°C100% recyklovatelné

 

TRUBKY A TVAROVKY S VYSOKOU PEVNOSTÍ A HOUŽEVNATOSTÍ

Kanalizační trubky a tvarovky KG 2000 Polypropylen® jsou oproti klasickému KG systému vyrobeny z polypropylenu (PP). Tento odpadní kanalyzační systém je určený pro exponovaná místa a výstavbu kanalizačního potrubí v náročných podmínkách, kde můžeme počítat s hloubkou uložení až 8 m či vysokou hladinou podzemní vody. Vyznačují se hladkou homogenní stěnou s vysokou kruhovou tuhostí, čímž jsou předurčeny pro uložení v zemi v místech s vyššími vrcholovými tlaky jako jsou dálniční vozovky, extrémní hloubky uložení či oblasti s vysokou hladinou podzemní vody.

KANALIZACE Z PLASTU PEVNOSTNÍ TŘÍDY SN 10 a SN 16

Vzhledem k zesílené homogenní stěně trubek a tvarovek KG 2000 Polypropylen® je hodnota jejich kruhové tuhosti SN 10 respektivě SN 16. Systém proto nachází své uplatnění například při zakládání staveb ve velkoměstské zástavbě a v centrech měst.

SKVĚLÁ VODOTĚSNOST A PLYNOTĚSNOST

Kanalizační potrubí KG 2000 Polypropylen® je vodotěsné - při přetlaku 0,5 bar MPa a podtlaku 0,03 bar MPa (systémové zkoušky 3,0 bar MPa Darmstadt)

DOKONALÁ TĚSNOST SPOJŮ JEDNOTLIVÝCH TRUBEK

Těsnost spojů systému KG 2000 Polypropylen při přetlaku i podtlaku zajišťuje vícebřitý těsnící element, opatřený napínacím břitem, který zabraňuje vniknutí nečistot mezi těsnění a stěnu trubky. Vymezovacím břitem zase fixuje pozici zasunuté trubky a stíracím břitem odstraňuje zbytky nečistot ze zasouvaného konce trubky. Hlavním břitem se zajišťuje dlouhodobé utěsnění spoje trubek kanalizace.

CHEMICKÁ, TEPLOTNÍ A MECHANICKÁ ODOLNOST

Kanalizační systém KG 2000 Polypropylen má na základě DIN 8078 výbornou chemickou odolnost vůči kyselým odpadním vodám s hodnotou pH 2 až po alkalické vody s hodnotou až pH 12. Díky výrobě z polypropylenu (PP) je celý systém odpadní kanalizace včetně těsnících elementů dlouhodobě odolný vůči teplotám až 90˚C. Nízká povrchová drsnost (0,001 mm) a vysoká vrubová houževnatost působí příznivě na výši průtočného množství, stěna trubky tak není napadána korozí ani erozí a netvoří se usazeniny.