Výrobní proces

Výrobní zařízení společnosti Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s.r.o., největšího českého producenta plastových potrubních systémů pro domovní a venkovní kanalizaci, je tvořeno vstřikovacími lisy a vytlačovacími stroji, které jsou schopny ročně zpracovat více než 7000 tun polypropylenu a PVC. Výsledným produktem jsou pak odpadní a kanalizační trubky a tvarovky.

OsmaVÝROBNÍ HALA HT

Zde se prostřednictvím vstřikovacích strojů a vytlačovacích linek vyrábějí HT trubky nejrůznějších průměrů, určené pro sestavování odpadního potrubí uvnitř budov. Charakteristickým rysem produktu je šedá barva. Základní surovinou pro výrobu je polypropylen. V roce 2005 společnost OSMA instalovala dva nové, špičkové vstřikovací stroje na výrobu HT tvarovek, čímž se rapidně zvýšila produktivita práce i kvalita výroby.

 

 


VÝROBNÍ HALA KGOsma

Z technologického hlediska je výroba HT a KG potrubních systémů v podstatě identická (oba systémy jsou variabilní, v daných průměrech kompatibilní), liší se pouze v několika bodech. Výsledek je však podstatně rozdílný. Zatímco produkty HT systému jsou vhodné pro sestavení potrubí uvnitř budov, produkty KG systému (trubky a tvarovky) jsou určeny pro konstrukce podzemních kanalizací, odvodů odpadních vod apod. Rovněž vzhled trubek a tvarovek z PVC, typický svou jasně oranžovou barvou, je pro KG systém zcela charakteristický.


OsmaLOGISTIKA

Společnost OSMA disponuje více než 2000m2 krytých a 20000m2 venkovních skladovacích ploch, které umožňují vytvoření zásoby přibližně tisíce položek zboží. To zaručuje operativnost a schopnost v co nejkratším možném čase reagovat na přání a požadavky zákazníků. Veškeré procesy jsou řízeny počítačově, takže výrobní haly dostávají včasné informace o tom, jaký druh zboží je třeba expedovat, tedy opět vyrobit.

 


Osma

VSTUPNÍ SUROVINA

Laboratoř kontroly jakosti prověřuje všechny vstupy a výstupy výrobního procesu. Kromě toho je celý výrobní systém společnosti certifikován pro export na trhy řady evropských zemí. Pro zajišťování kvality výroby je nezbytná rovněž kvalita vstupních surovin, které společnost odebírá od svých dlouholetých a prověřených dodavatelů na základě standardních předávacích podmínek. Vstupní materiály jsou z části české provenience (Spolana Neratovice, a. s.) a z části ze zemí EU. Práškové PVC, stabilizátory v podobě granulátů, barviva, pomocné látky, křída a další vstupní suroviny jsou uloženy v zásobnících, odkud jsou v přesně stanovených poměrech dávkovány do denního zásobníku a dále do výrobního procesu.