Produktové řady Ultra DB ®

Jedinečný systém tichých odpadních trubek a tvarovek Ultra dB systém je kvalitní produkt z polypropylenu, obsahujícího velké množství minerálního plniva. Tato surovina propůjčuje odpadním trubkám a tvarovkám Ultra dB systém vynikající mechanické a akustické vlastnosti, které významně snižují intenzitu hluku, pronikajícího přes stěnu potrubí do okolí. Ultra dB systém je tak předurčen pro použití ve všech oblastech pozemního stavitelství (rodinné i bytové domy, průmyslové, kulturní a sportovní stavby, nemocnice, hotely apod.).

100% recklovatelnéHluk 24dBOdolnost do 90°C

 

VYNIKAJÍCI MECHANICKÉ A AKUSTICKÉ VLASTNOSTI

Jedinečný systém tichých odpadních trubek a tvarovek Ultra dB je kvalitní produkt z polypropylenu, obsahujícího velké množství minerálního plniva.To propůjčuje odpadním trubkám a tvarovkám Ultra dB vynikající mechanické a akustické vlastnosti, které významně snižují intenzitu hluku, pronikajícího přes stěnu potrubí do okolí.

SCHOPNOST ÚČINNĚ TLUMIT HLUK A ZAMEZIT JEHO ŠÍŘENÍ

Jedinečný systém tichých odpadních trubek a tvarovek Ultra dB je schopen hluk účinně tlumit již v místě jeho samotného vzniku - uvnitř potrubí a navíc i zamezit jeho vedení stěnou trubky. Děje se tak díky zvláštní molekulové struktuře a vysoké hustotě použitého materiálu, jehož složení je patentováno. Použitý polymer, obsahující minerální plnivo o vysoké molekulové hmotnosti, byl podrobován mnoha testům, které potvrdily, že odpadní potrubí Ultra dB je schopné tlumit hluk.

NEDEJTE HLUKU ŠANCI - NAUČTE VODU ŠEPTAT

Vzhledem k tichosti - silnostěnnosti odpadních trubek a tvarovek Ultra dB lze dosáhnout hodnot hluku, blížících se prahu vnímání lidského sluchu. Při testování bylo dosaženo hodnot výrazně nižších, než jaké vyžaduje DIN 4109 - norma, stanovující hlukové podmínky v prostorách chráněných před hlukem. Naměřená hodnota 24 dB(A) byla dokonce nižší, než požadavek 25 dB(A) přísnější německé směrnice VDI 4100. Letitými výrobními zkušenostmi se bezpečně potvrdila stavebními fyziky předpokládaná skutečnost, že pouze silná stěna a optimálně zvolená hustota materiálu jsou schopny účinně tlumit hluk.

ODOLNÁ A ROBUSTNÍ KONSTRUKCE

Silnostěnné trubky a tvarovky Ultra dB mají odolnou a robustní konstrukci. Jsou dodávány v dimenzích DN 50 - 160. Kvalitní materiál, zpracování, povrchová úprava a kvalitní obal jsou zárukou, že obstojí i v extrémních podmínkách u nejnáročnějšího zákazníka.

VYSOKÁ A TRVALÁ KVALITA

Laboratorní zkoušky výrobního závodu a stálá kontrola během výrobního procesu jsou zárukou trvalé a vysoké kvality. Všechny organizační a výrobní procesy probíhají v souladu s TQM a naplňují požadavky normy EN ISO 9001.

ZVYŠUJE STANDARDY BYDLENÍ

Ultra dB díky svým jedinečným vlastnostem maximálně splňuje přísná ekologická i ekonomická kritéria související s ochranou před hlukem. Jeho použití při výstavbě, či rekonstrukci vede jednoznačně ke zvýšení standardu bydlení, a tím ke zhodnocení nemovitosti.

Technická podpora

Kontaktujte nás
  • - Ing. Vojtěch Dědic
  • - od 7:00 do 18:00
  • - +420 565 777 112
  • - +420 725 960 761
  • - servis@ostendorf-osma.cz