Produktové řady RV SYSTÉM ®

Dna revizních šachet a uličních vpustí jsou vyráběná z polypropylenu, disponující homogenní stěnou s vysokou kruhovou tuhostí a vynikající svou vysokou teplotní odolností do 90°C. Základ pro konstrukci revizních šachet domovních kanalizačních přípojek a dvorních vpustí jako součásti dešťové kanalizace.

image

   100% recyklovatelné

 

PLASTOVÉ ŠACHTY ODOLNÉ NAROČNÝM PODMÍNKÁM

RV-Systém OSMA® je moderní, vyspělý systém šachtových komponentů, určený pro výstavbu revizních kanalizačních šachet a vpustí v náročných podmínkách. Byl navržen a vyvinut podle nejnovějších poznatků z oboru mechaniky plastů, na základě požadavků stavitelů a provozovatelů inženýrských sítí.

VYSOKÁ TEPLOTNÍ A CHEMICKÁ ODOLNOST S NÍZKÝM RIZIKEM ZANÁŠENÍ

Mezi termoplastickými surovinami zaujímá polypropylen (PP) mimořádné místo vzhledem ke své vysoké teplotní a chemické odolnosti a výjimečné houževnatosti. Díky své výborné zpracovatelnosti může být z této suroviny vyrobeno šachtové dno s dokonale hladkou vnitřní stěnou, která snadno odolává otěru, zanášení i vnějším tlakům zeminy. Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) je považován za vyspělou a léty prověřenou surovinu. Výsledkem jsou šachtové trouby a teleskopy s vnitřní stěnou, odolnou vůči abrazi a houževnatou vnější vrstvou, která odolává všem materiálům, běžně používaným pro obsyp a hutnění.

VYSOKÁ PEVNOST, SCHOPNOST ČELIT KOLOVÝM TLAKŮM

Předností šachtových den jsou zesílené žebrované stěny, odolávající tlaku zeminy. Systém pružného spoje šachtové trouby a teleskopického nástavce, opatřeného různými litinovými poklopy, snadno čelí kolovým tlakům až 400 kN. Je tedy ideální pro použití v zahradách, ale i při výstavbě silnic.

DOKONALÁ TĚSNOST SPOJE, NÍZKÉ RIZIKO ZANÁŠENÍ

Těsnost spojů systému při přetlaku i podtlaku až 0,5 bar zajišťuje vícebřitý těsnící element, vyrobený z odolného kaučuku. Element, který je opatřen stíracím, vymezovacím, upevňovacím a vlastním těsnícím břitem, je uložen ve speciálně tvarované komoře hrdla. Celek pak zajišťuje dokonalou těsnost spoje i při deformaci, či vychýlení potrubí.

SNADNÁ INSPEKCE, HLOUBKA ŠACHTY AŽ 4 METRY

RV-Systém OSMA® je kompletní systém prvků, umožňujících výstavbu šachet různé hloubky, s možností dodatečného připojování nových větví kanalizace a možností napojení na různé kanalizační systémy.

100% RECYKLOVATELNOST

Při výrobě, manipulaci a montáži plastových šachet RV-Systém OSMA® se vzhledem k jejich nízké hmotnosti spotřebuje méně energie, vyprodukuje méně CO2 a montáž probíhá rychleji, ve srovnání s betonovými či zděnými systémy. Celý systém je navíc plně přepracovatelný, čímž splňuje přísná ekologická kritéria.