Produktové řady KG 2000 POLYPROPYLEN ®

Kanalizační trubky a tvarovky z polypropylenu, se schopností odolávat vařící vodě a účinkům světla, vyráběné v souladu s ČSN EN 14758-1. Uložení v zemi v místech s vyššími vrcholovými tlaky - dálniční vozovky, extrémní hloubky uložení, oblasti s vysokou hladinou podzemní vody atd.

image

„Uložení v oblasti spodní vody jen tehdy, pokud je zajištěno, aby nemohlo dojít k přemístění a přesunutí materiálu násypu (např. zabetonování do filtrační vrstvy drobného štěrku)".

„Při pracích v oblasti spodní vody je třeba se zajistit, aby opěrná vrstva uložení byla během realizace stavby bez obsahu vody."

„Zónu potrubí je třeba chránit proti každé předvídatelné změně nosnosti, stability nebo lože, kdy tato změna může být vyvolána: např. působením spodní vody".

V případě pochybností o vhodnosti uložení kanalizačního potrubí nás kontaktujte a my provedeme statický výpočet.

Máme k dispozici protokol zkoušek výrobce těsnících kroužků firmy M.O.L. o „těsnosti při vnějším přetlaku" (ze dne 14.07.2004). Zde byla provedena zkouška proti působení vnějšího tlaku ve výši 0,5 baru (5m vodního sloupce).

Maximální provozní teploty naleznete v jednotlivých katalozích odpadních a kanalizačních systémů a těsnění.

trvalá krátkodobá
90°C 95°C

Těsnění Oblasti použití - teploty
SBR (u výrobce/v rámci díla) cca. -50°C až +100°C
EPDM cca. -50°C až +150°C
NBR (lze objednat samostatně) cca. -30°C až +100°C

SBR Zlepšená odolnost proti oděru a stárnutí, dobrá odolnost proti provozním kapalinám
EPDM Výborné stálosti proti oděru, stárnutí i vůči většině provozních kapalin
NBR Mnohostranně použitelný materiál. Těsnění pro styk s minerálním olejem nebo pohonnými hmotami. Špatná odolnost vůči ozónu a povětrnostním vlivům.

Z trubek uložených v zemi nevychází žádné požární zatížení, proto klasifikace kanalizačních trubek není potřeba.

Těsnění systémů BL, DD a Euro L Spezial jsou odolné vůči vodě s maximálním podílem chlóru 0,6 mg/l.

Ne. Toto ustanovení slouží kromě jiného k vyloučení vytváření (zpětného) vzdutí a zadržovaného množství uvnitř systému.

KG 2000 Polypropylen® (DN 110 - DN 500) dle normy DIN EN 14758

Jsou vyráběny o minimální kruhové tuhosti 10 kN/m2 a 16 kN/m2.

Ne. Není dovoleno potrubí dešťové a splaškové vody uvnitř budovy svádět dohromady. Potrubí se smějí převést do společného potrubí teprve vně budov (pokud možno blízko připojovacího kanálu na hranici pozemku).

Výjimka se stane platnou, pokud se jedná o hraniční zástavbu, pak je přípustné i svedení potrubí dešťové a splaškové vody dohromady uvnitř budovy.

Ano je to možné. S oběma systémy lze realizovat odvod odpadních vod z čerpacích stanic (oleje, maziva, glykol, metan, propan, butan, uhlovodíky, nafta, atd.), pokud se použijí těsnění NBR.

Jako domovní přípojka, potrubí uložené v zemi nebo připojovací kanál a v oblastech s velkým zatížením (SLW 60) je minimální překrytí 0,8 m.

Nejvyšší překrytí: 6 m.

Výška povoleného překrytí je závislá na řadě faktorů, a proto v případě pochybností je třeba provést statický výpočet pomocí programu speciálně pro tyto účely připraveného. Techničtí pracovníci naší firmy vám rádi výpočet provedou.

Nemáme (zatím) žádný speciální certifikát pro tento účel použití. Mnoho našich zákazníků však KG 2000 Polypropylen® s úspěchem použilo jako potrubí tepelného výměníku v zemi (ve vzduchu). V každém případě je to však použití pro jiný účel. Pokud Vás tato otázka zajímá můžete se podívat na domovskou stránku www.ag-solar.de.

Uložení trubek se zásuvnými nátrubky / spojkami se zpravidla provádí tak, že špičatý konec je ve směru proudění. Špičatý konec se zasouvá do nátrubku / spojky.

Citát z příručky plastových trubek (4. vydání, odst. 3.4.4 Výstavba kanálů a potrubí odpadní vody, strana 463)

 

Na základě toho je uložení potrubí ve směru proudění jasně definováno.

Lze doporučit kanalizační systém KG 2000 Polypropylen® pro oblast použití „UD“ – pod základovou deskou a mimo objekt v zemi. Pro vnitřní odpady (oblast použití „B“) HT-Systém PLUS (PP)® a Skolan SAFE dB s těsnicími kroužky z NBR.