Produktové řady SKOLAN SAFE DB ®

Odpadní trubky a tvarovky z polypropylenu, plněného minerálem, se schopností snižovat intenzitu hluku splňující požadavky EN 1451-1. Ve všech oblastech pozemního stavitelství (rodinné i bytové domy, průmyslové, kulturní a sportovní stavby, nemocnice, hotely apod.) s požadavkem na tichý provoz.

image

Maximální provozní teploty naleznete v jednotlivých katalozích odpadních a kanalizačních systémů a těsnění.

trvalá krátkodobá
90°C 100°C

Těsnění Oblasti použití - teploty
SBR (u výrobce/v rámci díla) cca. -50°C až +100°C
EPDM cca. -50°C až +150°C
NBR (lze objednat samostatně) cca. -30°C až +100°C

SBR Zlepšená odolnost proti oděru a stárnutí, dobrá odolnost proti provozním kapalinám
EPDM Výborné stálosti proti oděru, stárnutí i vůči většině provozních kapalin
NBR Mnohostranně použitelný materiál. Těsnění pro styk s minerálním olejem nebo pohonnými hmotami. Špatná odolnost vůči ozónu a povětrnostním vlivům.

Uložení trubek se zásuvnými nátrubky / spojkami se zpravidla provádí tak, že špičatý konec je ve směru proudění. Špičatý konec se zasouvá do nátrubku / spojky.

Citát z příručky plastových trubek (4. vydání, odst. 3.4.4 Výstavba kanálů a potrubí odpadní vody, strana 463)

 

Na základě toho je uložení potrubí ve směru proudění jasně definováno.

Těsnění systémů BL, DD a Euro L Spezial jsou odolné vůči vodě s maximálním podílem chlóru 0,6 mg/l.

Skolan SAFE dB (DN 58 - DN 200) dle STO – AO 224 – 84/2008/d.

Lze doporučit odpadní systém KG 2000 Polypropylen® pro oblast použití „UD“ – pod základovou deskou a mimo objekt v zemi. Pro vnitřní odpady (oblast použití „B“) HT-Systém PLUS (PP)® a Skolan SAFE dB s těsnicími kroužky z NBR.

Odpadní systém Skolan SAFE dB ® splňuje požadavky pro centrální vysavače.

Ne! Toto ustanovení slouží kromě jiného k vyloučení vytváření (zpětného) vzdutí a zadržovaného množství uvnitř systému.

Tyto údaje obsahuje montážní návod Skolan SAFE dB  str. 29.

Na ukládanou odpadní trubku Skolan SAFE dB (trubka pro dešťovou vodu) je třeba namontovat plstěný rukáv (nebo jiné materiály běžně dostupné v obchodní síti).

Kanalizační systémy HT-Systém PLUS (PP)®, Skolan SAFE dB® a Ultra dB Systém jsou zařazeny dle DIN 4102 do třídy B2 mezi látky normálně hořlavé (viz katalog str. 31).