Produktové řady KG Systém ®

Kanalizační systém z neměkčeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4 a SN8, vyráběný v souladu s ČSN EN 1401-1 a ČSN EN 13 476 - 2. Kanalizační systém pro svodná potrubí pod budovami, kanalizační přípojky a stokové sítě s výškou krytí až 8m.

image

Nejedná se o vadu. Tyto čáry jsou podmíněny technologií výroby. Jedná se o švy oddělení nástroje (mohou být lehce vyvýšené a tím nahmatatelné), které vznikají při činnosti obou polovin nástroje a nebo jsou to švy vzniklé následkem stékání, v nichž se vstřikovaný materiál stéká dohromady (lze rozeznat jako tmavší čáru).

Uložení trubek se zásuvnými nátrubky / spojkami se zpravidla provádí tak, že špičatý konec je ve směru proudění. Špičatý konec se zasouvá do nátrubku / spojky.

 Citát z příručky plastových trubek (4. vydání, odst. 3.4.4 Výstavba kanálů a potrubí odpadní vody, strana 463)

 

Na základě toho je uložení potrubí ve směru proudění jasně definováno.

Ano je to možné. S oběma systémy lze realizovat odvod odpadních vod z čerpacích stanic (oleje, maziva, glykol, metan, propan, butan, uhlovodíky, nafta, atd.), pokud se použijí těsnění NBR.

Maximální provozní teploty naleznete v jednotlivých katalozích odpadních a kanalizačních systémů a těsnění.

trvalá krátkodobá
60°C 60°C

Těsnění Oblasti použití - teploty
SBR (u výrobce/v rámci díla) cca. -50°C až +100°C
EPDM cca. -50°C až +150°C
NBR (lze objednat samostatně) cca. -30°C až +100°C

SBR Zlepšená odolnost proti oděru a stárnutí, dobrá odolnost proti provozním kapalinám
EPDM Výborné stálosti proti oděru, stárnutí i vůči většině provozních kapalin
NBR Mnohostranně použitelný materiál. Těsnění pro styk s minerálním olejem nebo pohonnými hmotami. Špatná odolnost vůči ozónu a povětrnostním vlivům.

Z trubek uložených v zemi nevychází žádné požární zatížení, proto klasifikace kanalizačních trubek není potřeba.

Těsnění systémů BL, DD a Euro L Spezial jsou odolné vůči vodě s maximálním podílem chlóru 0,6 mg/l.

"PVC-U" znamená PVC bez obsahu změkčovadel. "U" znamená "unplasticised". U této aplikace tvrdého PVC se nepoužívají takové přísady jako změkčovadla. Materiál se kromě vysoké tvrdosti a tvarové stálosti vyznačuje i vynikající chemickou odolností.

„Uložení v oblasti spodní vody jen tehdy, pokud je zajištěno, aby nemohlo dojít k přemístění a přesunutí materiálu násypu (např. zabetonování do filtrační vrstvy drobného štěrku)".

„Při pracích v oblasti spodní vody je třeba se zajistit, aby opěrná vrstva uložení byla během realizace stavby bez obsahu vody."

„Zónu potrubí je třeba chránit proti každé předvídatelné změně nosnosti, stability nebo lože, kdy tato změna může být vyvolána: např. působením spodní vody".

V případě pochybností o vhodnosti uložení kanalizačního potrubí nás kontaktujte a my provedeme statický výpočet.

Máme k dispozici protokol zkoušek výrobce těsnících kroužků firmy M.O.L. o „těsnosti při vnějším přetlaku" (ze dne 14.07.2004). Zde byla provedena zkouška proti působení vnějšího tlaku ve výši 0,5 baru (5m vodního sloupce).

Ne. Toto ustanovení slouží kromě jiného k vyloučení vytváření (zpětného) vzdutí a zadržovaného množství uvnitř systému.

Pod plochami zatíženými dopravou: 1,0 m

Pod plochami bez dopravy: 0,8 m

Nejvyšší překrytí:

 

Výška povoleného překrytí je závislá na řadě faktorů, a proto v případě pochybností je třeba provést statický výpočet pomocí programu speciálně pro tyto účely připraveného. Techničtí pracovníci naší firmy vám rádi výpočet provedou.

Ne. Není dovoleno potrubí dešťové a splaškové vody uvnitř budovy svádět dohromady. Potrubí se smějí převést do společného potrubí teprve vně budov (pokud možno blízko připojovacího kanálu na hranici pozemku).

Výjimka se stane platnou, pokud se jedná o hraniční zástavbu, pak je přípustné i svedení potrubí dešťové a splaškové vody dohromady uvnitř budovy.

Ano. Je to povoleno. PVC lze lepit, protože v esterech, ketonech, chlórovaných uhlovodících a některých dalších rozpouštědlech může bobtnat nebo je v nich až rozpustné.

Není povoleno. Konstrukce/rozměry tvarovek jsou přesně specifikovány a vyráběny dle normy ČSN EN 1401-1. 

Ne. Potrubí není zatříděno podle požární odolnosti dle B2 jako HT-Systém (PP) PLUS® nebo Skolan Safe dB.

KG-Systém (PVC)® (DN 110 - DN 500) dle normy ČSN EN 13476-2 a ČSN EN 1401-1.

Lze doporučit kanalizační systém KG 2000 Polypropylen® pro oblast použití „UD“ – pod základovou deskou a mimo objekt v zemi. Pro vnitřní odpady (oblast použití „B“) HT-Systém PLUS (PP)® a Skolan SAFE dB s těsnicími kroužky z NBR.

Naše produkty KG Systém (PVC)® jsou vyráběny ve třídách SN 4 a SN 8, KG 2000 Polypropylen® pak ve třídě SN 8 (měřením v certifikovaných zkušebnách potvrzeny hodnoty vyšší než SN 10).