Produktové řady HT System plus ®

Odpadní trubky z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám. Připojovací, odpadní trubky, větrací trubky a svodné potrubí uvnitř budov (oblast použití B) v případě vyššího teplotního, či chemického zatížení, avšak bez nároku na sníženou hořlavost.

image

Pro centrální vysavače splňuje požadavky kanalizační systém Skolan SAFE dB ®.

Ne! Toto ustanovení slouží kromě jiného k vyloučení vytváření (zpětného) vzdutí a zadržovaného množství uvnitř systému.

Odpadní trubky HT-Systém PLUS (PP)® (DN 32 - DN 160) jsou vyráběny dle normy ČSN EN 1451-1.

Tyto údaje obsahuje montážní návod pro odpadní systém HT-Systém PLUS (PP)® str. 29.

Maximální provozní teploty naleznete v jednotlivých katalozích odpadních a kanalizačních systémů a těsnění.

trvalá krátkodobá
90°C 100°C

Těsnění Oblasti použití - teploty
SBR (u výrobce/v rámci díla) cca. -50°C až +100°C
EPDM cca. -50°C až +150°C
NBR (lze objednat samostatně) cca. -30°C až +100°C

SBR Zlepšená odolnost proti oděru a stárnutí, dobrá odolnost proti provozním kapalinám
EPDM Výborné stálosti proti oděru, stárnutí i vůči většině provozních kapalin
NBR Mnohostranně použitelný materiál. Těsnění pro styk s minerálním olejem nebo pohonnými hmotami. Špatná odolnost vůči ozónu a povětrnostním vlivům.

Lze doporučit odpadní systém KG 2000 Polypropylen® pro oblast použití „UD“ – pod základovou deskou a mimo objekt v zemi. Pro vnitřní odpady (oblast použití „B“) HT-Systém PLUS (PP)® a Skolan SAFE dB s těsnicími kroužky z NBR.

Uložení odpadních trubek se zásuvnými nátrubky / spojkami se zpravidla provádí tak, že špičatý konec je ve směru proudění. Špičatý konec se zasouvá do nátrubku / spojky.

Citát z příručky plastových trubek (4. vydání, odst. 3.4.4 Výstavba kanálů a potrubí odpadní vody, strana 463)

 

Na základě toho je uložení potrubí ve směru proudění jasně definováno.

Odpadní trubky HT-Systém PLUS (PP)®, Skolan SAFE dB® a Ultra dB Systém jsou zařazeny dle DIN 4102 do třídy B2 - látky normálně hořlavé (viz katalog str. 31).

Těsnění systémů BL, DD a Euro L Spezial jsou odolné vůči vodě s maximálním podílem chlóru 0,6 mg/l.

Lepení není povoleno. Vzhledem k vlastnostem primárního materiálu PP-MD není možné zaručit těsnost lepeného spoje po dobu životnosti kanalizačního systému.