Magnacor

Systém potrubí s dvojitou stěnou z polypropylenu, se schopností odolávat vodě do teploty 60°C. Vyznačuje se novou konstrukcí hrdla a novým tvarem těsnění. Stavby s beztlakovou kombinovanou sanitární technikou a sítě pro dešťovou vodu. Používá se pro běžný domovní odpad a pro odvodnění silnic a dálnic.

Dvojité jadro

 

ODOLNOST V NÁROČNÝCH PODMÍNKÁCH

Systém Magnacor je produkován v průměrech 200-600 mm a jeho vynikající vlastnosti jsou výsledkem použití kopolymeru z blokového polypropylenu. Zároveň splňuje veškeré standardy budoucnosti i podmínky pro ochranu přírody.

VYSOKÁ PEVNOST A HOUŽEVNATOST, OTĚRUVZDORNOST

Kanalizační trubky a tvarovky Magnacor jsou vyráběny z polypropylenu (PP). Vyznačují se hladkou homogennní vnitřní stěnou a vnější vroubkovanou, s vysokou kruhovou tuhostí, čímž jsou předurčeny pro uložení v zemi v místech s vyššími vrcholovými tlaky jako jsou dálniční vozovky, extrémní hloubky uložení či oblasti s vysokou hladinou podzemní vody. Vysoká mechanická odolnost při záporných teplotách až do -20°C.

PEVNOSTNÍ TŘÍDA SN 8

Vzhledem k dvojité stěně mají trubky a tvarovky Magnacor prvotřídní kruhovou tuhost SN 8. Systém proto nachází své uplatnění například při zakládání staveb ve velkoměstské zástavbě a v centrech měst.

VODOTĚSNOST, PLYNOTĚSNOST

Kanalizační potrubí Magnacor je vodotěsné - při přetlaku a podtlaku 0,05 MPa, plynotěsné - při přetlaku a podtlaku 0,05 kPa.

SNADNÉ NAPOJENÍ A ÚPRAVY

Možnost napojení na odpadní systémy s hladkými stěnami. Možnost úprav na díly jakékoliv délky, snadné napojení díky široké nabídce různých tvarovek nejen systému Magnacor. Protože hmotnost trubek je nízká a jejich vnější vrstva je zvlněná, umožňuje to snazší přepravu a spouštění do výkopu než je tomu u jiných kanalizačních systémů. Dochází až k 50% redukci síly potřebné ke spojování potrubí. Snadný transport a méně rizik v oblasti předpisů bezpečnosti práce při montáži na stavbě. Šedobílá barva vnitřní vrstvy je ideální k provádění TV monitoringu - inspekcí.

VYNIKAJÍCÍ HLADKOST, VYSOKÁ ELASTICITA

Hydraulická hladkost vnitřních stěn potrubí umožňuje jednak vysokou průtokovou rychlost transportovaných médií (zamezení hromadění usazenin v potrubí) a jednak použití menšího sklonu potrubí (zmenšení objemu zemních prací). Velmi dobrý přenos statického zatížení (vysoké náspy konstrukcí komunikací apod.) i dynamického zatížení (např. intenzivní silniční provoz: dálnice, vysokorychlostní komunikace apod.)